Historie

1928
Den 19. marts 1928 åbnede Mathias Petersen en købmandsforretning i Seggelund da en tidligere tysk domænegård blev udstykket til husmandsejendomme. Første dags omsætning var 1 dusin tøjklemmer, men omsætningen steg dog.
I 1929 blev forretningen udvidet med benzintank.

1931
I 1931 købte og nedlagde Mathias Petersen Stenskro. På den tilhørende jord begyndte han at drive gartneri, som var helt til 1946, da han solgte kroen. Købmandsforretningen var i mellemtiden blevet en god butik.

1948
På grund af stigende omsætning blev købmandsforretningen i 1948 udvidet og moderniseret.

1962
I 1962 planlagde vejvæsenet en udvidelse af hovedvej A10 samt etablering af en cykelsti, som ville medføre at al parkering ved forretningen ville være umuligt. Efter lange forhandlinger med vejvæsenet blev resultatet den, at forretningen skulle flyttes til den østlige side af A 10, hvortil benzin- tanken var flyttet i 1948. Samtidig med at man byggede den nye købmandsforretning, byggede man også et cafeteria.

1964
Den nye købmandsforretning blev åbnet den 15. maj 1964 og cafeteriet den 10. september 1964. Købmandsforretningen måtte imidlertid bortforpagtes til sønnen Erik Petersen, idet man ikke måtte have flere end et næringsbrev i samme kommune. Alma og Mathias Petersen drev så cafeteria og benzinstation.

1971
I 1970 mistede Mathias Petersen sin hustru, hvorefter Dana og Erik Petersen overtog cafeteriet den 1. januar 1971. Den nye næringslov tillod nu, at man havde flere forretninger i samme kommune. Mathias Petersen fortsatte med benzinstationen.

1974
I foråret 1974 blev cafeteriet udvidet. Køkkenet blev større, og i lokalerne er der nu plads til 200 mennesker.

1979
Blev købmandsforretningen udvidet og moderniseret. Samtidig blev benzinstationen ombygget og ændret til selvbetjening.

1981
Gennemføres en større udvidelse og ombygning af cafeteriet, til dets nuværende størrelse.

1984
Skete en stor forandring i forretningen, da motorvejen åbnede den 24. september. Det var med en hvis spænding vi så frem til dagen, hvor galt det ville gå med omsætningen, vi var forberedt på en betydelig nedgang. For at bøde på det, havde vi i forvejen startet med Diner Transportable. Det blev en stor nedgang i alle tre forretninger, men ikke større end forventet.

1988
Efter 60 år og 12 dage som selvstændig afstår Mathias Petersen den sidste af sine forretninger – tankstationen, som herefter sammenlægges med købmandsforretningen.

1992
Mathias Petersen afgår ved døden 89 år gammel.

1995
31. december lukkes købmandsforretningen og tankstationen pg.a. manglende indtjening bl.a. på grund af konkurrence fra grænsehandelen.
Arbejdsindsatsen bliver derfor koncentret om restaurant og diner transportable som nu udgør 50% af omsætningen.

2000
Tina og Carsten Petersen indtræder i ejerskabet med 50% af aktierne med henblik på et glidende generationsskifte

2005
November 2005 er generationsskiftet overstået fra 2. til 3. generation

2008
Efter flere års fremgang i omsætning bliver køkkenet udvidet og moderniseret i januar måned. Der er desuden blevet bygget nye køle- fryserum.

2014
10. september har cafeteriet eksisteret i 50 år. I den anledning moderniseres cafeteriet endnu engang med nyt inventar.

 

 

Slaede1
Primo 1930′erneMathiascykel1
Mathias på cykelturButik1939 1
1939Soldater1
Soldater på vej hjem – 1945Hund1
Da en sulten tysk soldat på hjem ikke kunne betale, fik vi hans hund i bytte.Foranbutik1
1940′erne

 

Biler1
1940′erne

Tankmathias1
Primo 1950′erne

Hustank1
Ultimo 1950′erne