Historie

1928
1931
1948
1962
1964
70’erne
1971
1974
1979
1981
1984
1988
1992
1995
2005
2008
2014

1928

Den 19. marts 1928 åbnede Mathias Petersen en købmandsforretning i Seggelund da en tidligere tysk domænegård blev udstykket til husmandsejendomme. Første dags omsætning var 1 dusin tøjklemmer, men omsætningen steg dog.
I 1929 blev forretningen udvidet med benzintank.

1928

1931

I 1931 købte og nedlagde Mathias Petersen Stenskro. På den tilhørende jord begyndte han at drive gartneri, som var helt til 1946, da han solgte kroen. Købmandsforretningen var i mellemtiden blevet en god butik.

1931

1948

På grund af stigende omsætning blev købmandsforretningen i 1948 udvidet og moderniseret, og benzin tanken flyttes til modsatte side af vejen.

1948

1962

I 1962 planlagde vejvæsenet en udvidelse af hovedvej A10 samt etablering af en cykelsti, som ville medføre at al parkering ved forretningen ville være umuligt. Efter lange forhandlinger med vejvæsenet blev resultatet den, at forretningen skulle flyttes til den østlige side af A 10, hvortil benzin- tanken var flyttet i 1948. Samtidig med at man byggede den nye købmandsforretning, byggede man også et cafeteria.

1962

1964

Den nye købmandsforretning blev åbnet den 15. maj 1964 og cafeteriet den 10. september 1964. Købmandsforretningen måtte imidlertid bortforpagtes til sønnen Erik Petersen, idet man ikke måtte have flere end et næringsbrev i samme kommune. Alma og Mathias Petersen drev så cafeteria og benzinstation.

1964

70’erne

I 70’erne mærkes den stadig stigende grænsehandel og dermed øgede nord og sydgående trafik, hvor mange vælger at gøre holdt i Seggelund.
Blandt andet mange busselskaber. På de travleste dage i påsken og op til jul, gør mere end 80 busser holdt dagligt, her spises over 1.300 rundstykker og 600 danske bøffer.
Disse dage er der 2 vagter beskæftiget, som prøver at holde gemytterne i ro, når berusede grænsehandlende gør holdt på vejen hjem.
I sommerferien er der hovedsagligt tyske turister som besøger Seggelund, de køber glædeligt rejemadder allerede fra morgenstunden. Her var et salg af over 100 stk. rejemadder ikke usædvanligt og der sælges 100 kasser sodavand i ugen.

70’erne

1971

I 1970 mistede Mathias Petersen sin hustru, hvorefter Dana og Erik Petersen overtog cafeteriet den 1. januar 1971. Den nye næringslov tillod nu, at man havde flere forretninger i samme kommune. Mathias Petersen fortsatte med benzinstationen.
(billede fra 1974)

1971

1974

I foråret 1974 blev cafeteriet udvidet. Køkkenet blev større, og i lokalerne er der nu plads til 200 mennesker.

1974

1979

Blev købmandsforretningen udvidet og moderniseret. Samtidig blev benzinstationen ombygget og ændret til selvbetjening.

1981

Gennemføres en større udvidelse og ombygning af cafeteriet, til dets nuværende størrelse.

1981

1984

Skete en stor forandring i forretningen, da motorvejen åbnede den 24. september. Det var med en hvis spænding vi så frem til dagen, hvor galt det ville gå med omsætningen, vi var forberedt på en betydelig nedgang. For at bøde på det, havde vi i forvejen startet med Diner Transportable. Det blev en stor nedgang i alle tre forretninger, men ikke større end forventet.

1984

1988

Efter 60 år og 12 dage som selvstændig afstår Mathias Petersen den sidste af sine forretninger – tankstationen, som herefter sammenlægges med købmandsforretningen.

1988

1992

Mathias Petersen afgår ved døden 89 år gammel.

1992

1995

31. december lukkes købmandsforretningen og tankstationen pg.a. manglende indtjening bl.a. på grund af konkurrence fra grænsehandelen.
Arbejdsindsatsen bliver derfor koncentret om restaurant og diner transportable som nu udgør 50% af omsætningen.

2005

November 2005 er generationsskiftet overstået fra 2. til 3. generation

2008

Efter flere års fremgang i omsætning bliver køkkenet udvidet og moderniseret i januar måned. Der bliver desuden bygget nye køle- fryserum.

2008

2014

10. september fejres 50 års jubilæum for cafeteriet. I den anledning moderniseres cafeteriet endnu engang med nyt inventar og look.

2014